Einhleypingur
Einstætt foreldri
Hjón/sambúð

Tekjustofn: Allar tekjur (samanlagðar tekjur hjóna), þar með taldar fjármagnstekjur. Frádráttur, lækkar stofninn.
Eignastofn: Allar eignir að frádregnum öllum skuldum. Með eignum skal telja hlutabréf, innstæður og verðbréf.
Eftirstöðvar: Eftirstöðvar í árslok af lánum sem tekin hafa verið til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota.
Vaxtagjöld: Vextir og verðbætur af íbúðarlánum, þ.m.t. dráttarvextir og lántökukostnaður.
Útreikningur vaxtabóta samkvæmt reiknivélinni miðast við þær forsendur sem gefnar eru, en telst ekki bindandi ákvörðun vaxtabóta. Vinsamlegast athugið að útreikningar miðast við heilt ár og á því aðeins við á kaupári fasteignar, þegar keypt hefur verið á fyrstu þremur mánuðum ársins eða kaupandi hefur átt rétt á vaxtabótum árið áður.