Tekjustofn til útreiknings barnabóta er frábrugðinn tekjuskattsstofni að því leyti að fjármagnstekjur, eru meðtaldar. Laun frá alþjóðastofnunum sem ekki eru skattlögð koma inn í tekjustofn til útreiknings á barnabótum.
Athugið að barnabætur eru greiddar eftirá vegna barna sem framteljandi hefur hjá sér í árslok. Þannig greiðast engar barnabætur á fæðingarári barnsins. Ef valið er tekjuárið 2018 reiknast barnabætur sem greiddar eru 2019.
Tekið skal fram að útreikningur barnabóta samkvæmt reiknivélinni miðast við þær forsendur sem gefnar eru, en telst ekki bindandi ákvörðun barnabóta.